SIMAIR basår 2019 snart redo att använda

Du som SIMAIR-användare kan nu snart utföra beräkningar för basår 2019 i luftkvalitetssystemet SIMAIR. Uppdaterad trafikdata data kommer att finnas tillgänglig från 17 april.

Med det nya basåret kommer en uppdaterad sammansättning av fordonsflottan och uppräknad trafikintensitet. Ett exempel är att fordonsflottan har ändrats en aning; exempelvis har andelen dieselbilar blivit färre; från ca 55,3% till 52,5% av personbilsflottan mellan basår 2018 och 2019.

År 2020 har tidigare funnits tillgänglig i SIMAIR som ett scenario år. Eftersom scenario-året skapades för ett par år sedan, med den data som fanns tillgänglig då, producerar simuleringar med den data resultat av sämre kvalité som inte är representativt för år 2020 längre. Därför har vi tagit bort scenario-året gällande år 2020 ifrån SIMAIR.

För att producera bakgrundshalter i SIMAIR använder man data ifrån mätstationer runt om i landet för att förbättra modellhalterna. Tidigare har denna simulering utförts med 22 km upplösning, i basår 2019 har modellen förbättrats genom att höja upplösningen till 11 km.

11 kilometer och 22 kilometer
Medelhalten över en timme av kvävedioxid den 29 Juli 2019, klockan 12:00 UTC. Tack vare att upplösningen har höjts lyfter man fram svenska emissionsdata höga upplösning på 1 km. Dessutom blir gradienter mycket tydligare; observera till exempel hur många fler gradienter som syns i Sverige vid 11 km(höger) upplösning jämfört mot 22 km(vänster). Förstora Bild

Kommuner ska rapportera data till svenska datavärdskapet för Luftkvalitet. Detta inkluderar även modelldata: Svenska datavärdskapet för luftkvalitet

Rapportering av modelldata ska ske senast 15 juni 2020 (observera: förra året var det 30 juni!). En vägledning för rapporteringen, med SIMAIR som exempel finns på Reflab – modellers websida: Vägledning för rapportering till datavärdskapet med SIMAIR