SVAR, Svenskt vattenarkiv

Typ: Faktablad
Författare: Anna Eklund
Publicerad:

Sammanfattning

SVAR, Svenskt VattenARkiv, är en databas som SMHI började utveckla på 1980-talet. Databasen innehåller information om Sveriges sjöar, vattendrag, havsområden och avrinningsområden. Data från SVAR kan bland annat användas för att ta reda på var olika sjöar är belägna, i vilken riktning vattnet rinner och i vilket havsområde som åar och älvar mynnar. Faktablad nr 53