Medvind, nummer 3 2009

Typ: Tidsskrifter, Medvind
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Ur innehållet: Även kossorna kartläggs när Sveriges vatten ska förbättras, Visualiseringsteknik förenklar väghållning, Studie för Sydafrika i ett varmare klimat, Nästa generation prognoser växer fram. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.