Månadsbladet januari 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Torbjörn Lindkvist, Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

Månadens rapport om läget i havet vid Bohuskusten. Provtagningen utförs inom ramen för Bohuskustens vattenvårdsförbund kontrollprogram.