Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 3, 2007

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var förhöjd både i Västerhavet och i Östersjön. Ytsalthalterna i Kattegatt och Öresund var höga och ett inflöde till Östersjön skedde veckan innan expeditionen. Förhöjda fosfathalter uppmättes i södra Östersjöns ytvatten. För övrigt var ytnärsalthalterna i samtliga områden normala. Vårblomningen i hade inte börjat någonstans. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, på djup större än 55-80 meter. Svavelväte fanns i östra, norra samt västra Gotlandsbassängerna.