Algrapport nummer 2, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Vårblomningen var över i yttre Skagerrak vid tidpunkten för provtagningen, medan rester av den kunde skönjas vid Släggö. I Kattegatt observerades en utdragen vårblomning med dominans av kiselalger.