Yttrande över kungörelse - ansökan från Nikima VVS AB om utrivning av Västra kvarn damm och kraftverk samt tillstånd till biotopvårdande återställning i Rössjöholmsån, Ängelholms kommun

Diarienummer : 2022/1469/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad: