Yttrande över fortsatt avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för en vindkraftspark i territorialhavet i Trelleborgs och Skurups kommuner

Diarienummer : 2021/1461/14.1
Departement/Myndighet : Kustvind AB
Besvarad: