Remiss - av betänkandet "Forskningsfinansiering - kvalitet och relevans" (SOU 2008:30)

Diarienummer : 2008/746/184
Departement/Myndighet : Utbildningsdepartementet
Besvarad: