Förfrågan angående tillståndsansökan från Fortum Dalälvens Kraft AB att bygga om och komplettera dammanläggningar vid Lanforsens Kraftverk i Dalälven i Älvkarleby kommun

Diarienummer : 2013/1940/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: