Ans. om tillstånd enl. lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att lägga ut en undervattenskabel utanför svensk territorialgräns

Diarienummer : 2008/1447/184
Departement/Myndighet : SGU
Besvarad: