Angående ansökan från Trafikverket om grundvattenbortledning, hamnverksamhet och annan verksamhet för byggande och drift av Förbifart Stockholm, Mål nr M 3342-11, 3343-11, 3345-11, 3346-11, 1206-12

Diarienummer : 2013/2369/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: