SMHI Seminarieserie Klimat: Livsmedelsförsörjning

Den 19 maj kl 14.00 träffar vi Karin Lundgren Kownacki, analytiker klimatanpassning i sekretariatet till det Nationella expertrådet för klimatanpassning vid SMHI, Per Bodin, Miljömålssamordnare på Jordbruksverket och Susanne Ekroth, Kemist på Livsmedelsverket.

Bild på föredragarna Karin Lundgren Kownacki, analytiker klimatanpassning i sekretariatet till det Nationella expertrådet för klimatanpassning vid SMHI, Per Bodin, Miljömålssamordnare på Jordbruksverket och Susanne Ekroth, Kemist på Livsmedelsverket

Jordbruket och livsmedelsindustrin är bland de sektorer som förväntas påverkas hårdast av klimatförändringarna globalt, både via korttidsexponering av extrema väderhändelser som torka, skyfall och plötsliga temperaturförändringar men även av längre trender såsom minskad nederbörd och ändrade temperaturer. Sveriges livsmedelsförsörjning är beroende av både svensk och global livsmedelsproduktion. Både Nationella expertrådet för klimatanpassnings första rapport, som lanserades 9 februari 2022 och IPCCs rapport Effekter, anpassning och sårbarhet, som lanserades den 28 februari 2022, lyfter att det finns ett stort behov att klimatanpassa livsmedelsförsörjningens alla led.

  • Betydelsen av för Sveriges klimatanpassningsarbete och behov av insatser
  • Primärproduktion, utmaningar och åtgärder
  • Livsmedelssäkerhet och försörjning, utmaningar och åtgärder

När: Torsdagen den 19 maj kl 14-15
Var: my.rec.vc/live/AkIdyKPoXW9efX8O