Utsjöstation REF M1V1

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40076
Stationsid: SMHIREFM1V1
Stationsnamn: REF M1V1
Latitud: 56.3708
Longitud: 16.2017
Observationsperiod: 1978-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet