Utsjöstation 4.5 NO ÖLANDS SÖDRA

Stationstyp: Utsjöstation
Stationsnummer: 40103
Stationsid: SMHIOLANDSODRA
Stationsnamn: 4.5 NO ÖLANDS SÖDRA
Latitud: 56.1667
Longitud: 16.6417
Observationsperiod: 2015-
Status: Pågående
Parametrar:
Havstemperatur
Salthalt
Ljudhastighet
Klorofyll-fluorescens
Syrehalt
Turbiditet