November 2010 - Temperatur i havet

Vintern kom tidigt även till sjöss. Detta återspeglade sig i en ovanligt tidig start på årets issäsong.

Tidig start på issäsongen

November var en kall månad i hela landet, vilket avspeglade sig i ytvattentemperaturerna som föll i stadig takt runt om våra kuster. Redan i början av november rapporterades den första isen i Bottenvikens skärgårdar, och i mitten av månaden var Bottenvikens innerskärgård i stort sett helt belagd med tunn fastis. Sedan kom löpande rapporter om isläggning allt längre söderut längs kusten, och när månaden var slut fanns is även i Mälaren och Göta älv, vilket är ovanligt tidigt.

Avkylningen var effektivast längs ostkusten, tack vare de stora snömängder som föll vid de så kallade ”snökanons”-tillfällena med nordostliga vindar. Finngrundet och Marviken fick nya minvärden för månaden. På västkusten fick även Väderöarna ett nytt minvärde. Trots det kalla vädret under månadens andra hälft fick de flesta bevakade stationerna månadsmedelvärden nära eller något över normalt.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 november 2010
Ytvattentemperatur i havet 15 november Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 29 november 2010
Ytvattentemperatur i havet 29 november Förstora Bild