Oceanweb

På OceanWeb hittar du modelldata från de oceanografiska operationella
prognosmodellerna Hiromb och Swan samt ett antal observationer.

Den oceanografiska forskningsgruppen deltar i att utveckla Hiromb och NEMO-Nordic.