Alena Bartosova

Fil. Dr.

Alena Bartosova

Verksamhetsområde

Avrinningsområdes- och vattenkvalitetsstudier. Vattenkvalitetsmodeller och bedömningar. Utvärdering av punktkällor och diffusa källor.

Forskningsintresse

Ytvattenkvalitet , näringsämnen
Studier på avrinningsområdesnivå, TMDLs, oavsiktliga utsläpp
Ytvattenprocesser på avrinningsområdesnivå
Alternativ vattenförvaltning
Utformning av hydrologiska mätprogram   

Specialkompetens

Föroreningars påverkan av ytvattenkvalitet
GIS-applikationer kring vattenresurser
Vattenresursdata
Vattendragens ekologiska integritet