Helena Martins

Helena Martins

PhD

Telefon: 011 495 8705
E-post: fornamn.efternamn@smhi.se
ORCID: 0000-0001-8430-0446

Verksamhetsområden

Chef för Rossby Centre, klimatforskningsenheten vid SMHI (cirka 30 pers.) och medlem av ledningsgruppen för Forskning- och Utvecklingsavdelningen. Strategisk planering och kommunikation.

Forskningsintressen

 • Förbättra allmänhetens kännedom om Jordsystemmodeller, regionala klimatmodeller och projektioner

 • Utveckla och använda nya tankesätt för att på ett bättre sätt presentera information om klimatförändringar med hjälp av målinriktat och interaktivt samarbete med forskare, beslutsfattare och den breda allmänheten

 • Klimatmodeller för att generera klimattjänster

Specialkompetenser

Projektledning och kommunikation.

Publikationer

Publikationer av Helena Martins på SMHI

 1. Bange,Hermann W.
  Advances in understanding of air-sea exchange and cycling of greenhouse gases in the upper ocean
  2024
  In: Elementa, Vol. 12, no 1
  DOI: 10.1525/elementa.2023.00044
 2. Hewitt,Chris
  Coordination of Europe's climate-related knowledge base
  2021
  In: Climate Services, Vol. 24
  DOI: 10.1016/j.cliser.2021.100264
 3. Heinze,Christoph
  The quiet crossing of ocean tipping points
  2021
  In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 118, no 9
  DOI: 10.1073/pnas.2008478118

Mer publikationer av Helena Martins