Största uppmätta snödjup

Normalkarta för största uppmätta snödjup 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar största uppmätta snödjup för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Förstora Bild