Normalt största snödjup under vintern, medelvärde

Normalkarta största snödjup under vintern, medelvärde 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar medelvärdet av det största snödjupet under vintern för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Förstora Bild