Normalt antal dygn med snötäcke per år

Normalkarta för antal dygn med snötäcke, medelvärde 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar medelvärdet för antal dygn med snötäcke per år för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Förstora Bild