Normal sista dag med snötäcke, medelvärde

Normalkarta för sista dag med snötäcke, medelvärde 1961-1990
Klimatkarta som illustrerar medelvärdet för sista dagen med snötäcke för den av WMO definierade normalperioden 1961-1990. Förstora Bild