Normal frekvens för vita jular 1931-1980

Normalkarta för frekvensen av vita jular 1931-1980
Klimatkarta som illustrerar frekvensen för vita jular 1931-1980. Förstora Bild