Inspektioner och underhåll av yttre klimatskärm

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Vid ändrade nederbördsmönster blir det ännu viktigare än vanligt att regelbundet tillse att klimatskärmen är tät och oskadad och att system för avrinning och dränage är fria och har tillräcklig kapacitet. Detta gäller särskilt svaga punkter med risk för fuktinträngning som exempelvis låglutande tak och terrasser, takfotsanslutningar, takfönster och burspråk.

Risk för ökade snömängder ökar vikten av att säkerställa möjligheten till snöröjning på tak och innergårdar. Vintertid kan även istappsbildning ändra omfattning. Överväg korrigering av riskkonstruktioner.

Läs mer:

Utgå från fastställda anvisningar

Har er organisation fastställda anvisningar för inspektioner och underhåll av yttre klimatskärm? Är anvisningarna uppdaterade så att de beaktar de ökade risker som ett förändrat klimat för med sig? Om de är det så se till att utforma upphandlingsdokumentet i enlighet med anvisningarna, se även nedan.

Utforma uppdragsbeskrivningar

Inköpsprocessen, upphandla: Har ni inte tid, kompetens eller på grund av andra orsaker inte möjlighet att själv uppdatera era anvisningar för inspektioner och underhåll av yttre klimatskärm kan sådan tjänst upphandlas. Var tydlig med syftet och målet med uppdraget och ge förslag på vilka råd (se lästipsen ovan) som uppdraget ska beakta. Vid upphandling av insatser för Inspektioner och underhåll av yttre klimatskärm bör uppdaterade och klimatanpassade anvisningar bifogas upphandlingsdokumenten. Det bör tydliggöras i uppdragsbeskrivningen att det är viktigt att beakta och genomföra åtgärder som skyddar mot riskerna med ett förändrat klimat.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.