Konsulttjänster

Konsulttjänster tillhandahåller kompetens eller resurser som den upphandlande organisationen själv inte har eller kan ha behov av att komplettera sig med tillfälligt. Det kan finnas behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör olika typer av konsulttjänster.

Hur stort behovet av att beakta klimatanpassning är beror på syftet och omfattningen av uppdraget. I uppdragsspecifikationen eller beskrivningen över vad konsulten i sin tur ska beakta blir det då viktigt att lyfta upp klimatanpassningsaspekter.

För olika konsulttjänster finns olika avsnitt i vägledningen, var god se i tabellen nedan för att hitta den typ av konsulttjänst som berörs. Tabellen är länkad till olika typer av konsulttjänster. Vissa typer av konsulttjänster syns också i menyn till vänster.

För konsulttjänster som berör:

Tabell 3: Vägledningens inköpskategorier för konsulttjänster
Övergripande kategori  Konsulttjänster Var god gå till webbsida:
Arkitekter och tekniska konsulter  Utredande tjänster fysisk planering Utredande tjänster för fysisk planering
  Utredande tjänster natur, miljö och fysisk planering Natur- och miljökonsulter
  Landskapsarkitekter  Landskapsarkitekter och gestaltning av utomhusmiljöer
  Utemiljöer Landskapsarkitekter och gestaltning av utomhusmiljöer
  Arkitekter  Arkitekter
  Tekniska konsulter Andra tekniska konsulter
Finansiella tjänster Finansiell rådgivning Finansiell rådgivning., investeringar och kapitalförvaltning
  Försäkringsmäklare Försäkringsmäklare
Konsulttjänster Utredningar och liknande Vissa konsulttjänster. (Utredande tjänster inför produktion av stöd eller myndighetsråd eller annan information.)
  Kommunikation och PR Informations och kommunikationstjänster
  Upphandling och inköp Upphandlingskonsulter och andra tjänster inom inköp och avrop
  Övriga intellektuella tjänster Övriga konsulttjänster
IT-, elektronik och telekommunikation Diverse IT-konsulter IT-konsulter