IT-, elektronik och telekommunikation

Det kan finnas behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör olika typer av tjänster av IT och telekommunikation samt för viss utrustning.

En ökad digitalisering och ett ökat beroende av elektronisk kommunikation leder till ökad sårbarhet för i fall om kommunikationen slås ut. El- och fiberkablar kan skadas av översvämningar, stormar eller annan väderpåverkan. För samhällsviktig verksamhet är IT- och telekommunikationstjänster viktig för att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet. För annan verksamhet kan tillgången ha större eller mindre konsekvenser.

Läs mer i menyn på denna sida.