Stor frihetsgrad att utforma uppdragsbeskrivningen

Har du kommit hit så finns sannolikt stor frihetsgrad i hur uppdragsbeskrivningen till konsulten kan utformas. Utforma den så att konsulterna ska beaktar klimatanpassningsaspekter i utförande av uppdraget. Det kan exempelvis innebära att konsulterna ska inhämtar rätt underlag för arbetet. Behövs särskild komptenens för klimatanpassningsaspekterna? Säkerställ att rätt kompetens efterfrågas.

  • Det kan i uppdragsspecifikationen anges att denna vägledning om klimatanpassning av inköp och upphandling ska användas i konsultens arbete. Det gäller då i arbete med att ta fram (eller ta fram underlag för) utveckling av inköpens organisering, övergripande kategoristyrning, i arbetet med att arbeta fram strategier för specifika kategorier, sourcing (inklusive out eller in sourcing).
  • Det kan i uppdragsspecifikationen anges att denna vägledning om klimatanpassning av inköp och upphandling ska användas i konsultens arbete för att avgöra om och när klimatanpassning ska beaktas i upphandlingar.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.