Drift av fastigheter (byggnader)

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Det finns behov av ett klimatanpassningsperspektiv för drift- och skötselinstruktioner för fastigheter när förändrade nederbördsmönster ökar fuktbelastningen och extrema väderhändelser ökar slitaget.

I områden med återkommande översvämningar behöver både förebyggande åtgärder vidtas både vad gäller att förhindra vatteninträngning, skydd av viktiga installationssystem och krisplaner.