Säkerhetstjänster och bevakning

Klimatförändringarna kan påverka larm, trygghetslarm och andra typer av säkerhetstjänster.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Klimatförändringarna kan komma att påverka säkerhetspersonal, till exempel genom att högre temperatur ställer andra krav på luftkonditionering och fordon samt anpassning av uniformer. Extremväder kan även orsaka social oro, något som säkerhetspersonal kan behöva bli involverade i att hantera och som därmed utsätter personalen för högre risker. Detta är frågor som det upphandlade bolaget har ansvar för, eftersom det ligger inom deras personalansvar. Det är alltså inte en upphandling där beställaren behöver ta hänsyn till klimatanpassning. Upphandlingen kan dock beröras av aspekter om krisberedskap. Undersök om din upphandling berörs:
Krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt (Upphandlingsmyndigheten)