Informations- och kommunikationstjänster

Konsulttjänster tillhandahåller kompetens eller resurser som den upphandlande organisationen själv inte har eller kan ha behov av att komplettera sig med tillfälligt. Det kan finnas behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör olika typer av informations- och kommunikationstjänster.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Med informations- och kommunikationstjänster menas här tjänster inom public relations (PR), media, bearbetning av texter och budskap, grafisk och annan design, övriga redaktionella tjänster, annonsering och informationsinsamling, tillgänglighetsanpassning av information och budskap, inspelningsstudior och liknande tjänster för olika tekniska media, med mera.

För informations- och kommunikationstjänster som rör IT och telekommunikation och liknande, var god se Drift och tjänster inom IT- och telekommunikation Drift och tjänster inom IT- och telekommunikation och/eller IT-konsulter IT-konsulter.

Undersök behov av att beakta klimatanpassning genom att kartlägga vilka informationsinsatser och kommunikationstjänster som ska hanteras av leverantören.

Ska leverantören tillföra kompetens om eller också utveckla budskapet och informationen?
Ja: gå vidare till Vissa utredande tjänster
Nej: gå vidare till Övriga konsulttjänster