Klimatanpassning i strategiskt inköpsarbete

Ett strategiskt inköpsarbete ger bättre förutsättningar för ett systematiskt arbete med klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling. SMHI och Upphandlingsmyndigheten har identifierat flera framgångsfaktorer för integrering av klimatanpassning i en myndighets inköpsarbete.

Strategiskt inköpsarbete innebär att det finns en tydlig koppling mellan det som köps och organisationens uppdrag, mål och verksamhet. I det strategiska inköpsarbetet ingår även att hantera relationen till omvärld och leverantörer. Strategiskt inköpsarbete beaktar också organisering av inköpsverksamheten och de processer som styr arbetet.

Ett strategiskt inköpsarbete ger bättre förutsättningar för ett systematiskt arbete med klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling. Givetvis kan ni som myndighet arbeta med klimatanpassad upphandling även om ett sådant arbete inte finns på plats. Även klimatanpassning av enstaka upphandlingar kan förbättra organisationens möjligheter att hantera effekterna av ett förändrat klimat och även leda till förändring av marknaden, om det är för rätt upphandling som det sker.

Framgångsfaktorer för integrering av klimatanpassning

SMHI och Upphandlingsmyndigheten har identifierat följande framgångsfaktorer för integrering av klimatanpassning i en myndighets inköpsarbete:

  • Myndighetens högsta beslutande organ bör fatta ett inriktningsbeslut för att ta tillvara möjligheterna att beakta klimatanpassning i de anskaffningar som myndigheten anser relevanta.
  • Håll samman hållbarhetsarbete, miljöledning, klimatanpassning och krisberedskap inom myndigheten.
  • Ta stöd i myndighetens klimat- och sårbarhetsanalys respektive risk- och sårbarhetsanalys.
  • Avsätt tillräckligt med resurser och kompetens för det inledande analysarbetet, för att avgöra om entreprenaden, varan eller tjänsten påverkas av ett förändrat klimat.
  • Fundera på effekten av klimatförändringar både utifrån påverkan på myndighetens ansvarsområde och produktionen av och egenskaper hos entreprenaden, varan eller tjänsten.
  • Beakta även leverantörers sårbarhet.
  • Sök stöd för kravställning i upphandlingen i standarder, certifieringar, hållbarhetskriterier samt lokala och regionala riktlinjer.
  • Utarbeta prioriterade inköpskategorier där klimatanpassning ska prioriteras.

Mer information om strategiskt inköpsarbete hittar du på Upphandlingsmyndighetens webb.
​​​​​​​Förbered för en strategisk organisation (Upphandlingsmyndigheten)​​​​​​​