Sjukvården och vårdens förbrukningsmaterial

Det kan finnas behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör olika typer av utrustning och förbrukningsmaterial inom vård och omsorg.

Klimatförändringarna och extremväder kan på olika vis orsaka störningar i olika delar av försörjningskedjan. För samhällsviktig verksamhet, kan tillgången till förbrukningsmaterial vara viktig för att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet. Vissa läkemedel kräver förvaring inom vissa temperaturintervall vilket kan behöva beaktas. Förändringar i vädermönster, exempelvis fler dagar med mycket varmt väder, kan påverka arbetsmiljön för brukarna av utrustning eller material vilket kan behöva beaktas i utformningen av utrustning och material. Extremväder kan också öka påfrestningen på själva utrustningen vilket i sin tur kan behöva beaktas, exempelvis i form av högre krav på driftprestanda vid höga temperaturer, ökade fukthalter eller nederbörd.

Läs mer i menyn på denna sida.