Larm

Klimatförändringarna kan påverka larm, trygghetslarm och andra typer av säkerhetstjänster.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Larm, liksom andra elektroniska produkter, kan påverkas av översvämningar, bränder eller elavbrott vid exempelvis en storm. Det kan ge svåra effekter på enskilda individer och på samhället, då till exempel trygghetslarm eller andra larm inte fungerar som det ska. Upphandling av larm och larmtjänster är därför ett område där man behöver ta hänsyn till klimatanpassning. Vid behovsinventeringen bör beaktas att hur stora riskerna är, exempelvis för brand utomhus, kan också variera mellan årstider.

Ta hjälp av Upphandlingsmyndighetens stöd om krisberedskap för att undersöka om din upphandling berörs:
Krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt (Upphandlingsmyndigheten)

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla. Vid upphandling bör beställaren ställa krav på produkter och system som kan fungera även vid extremväderhändelser, till exempel genom att ha ett backupsystem och alternativa energilösningar vid elavbrott.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.