Steg 9: Hantera klimateffekter

Här sker en kartläggning av hur ni kan hantera de effekter ni konstaterat ett förändrat klimat leder till, följ frågorna.