Steg 6: Riktlinjer

Har organisationen någon policy, riktlinjer, strategi, rutin eller liknande för klimatanpassning?