Steg 7: Pågående arbete

Undersök om organisationen har pågående arbete eller planer inom klimatanpassning som kan ha betydelse för upphandlingen. Fråga organisationens (myndighetsledningens-, regionens-, kommunledningens- eller förvaltningens-), strateg eller samordnare för klimatanpassning, resiliens, hållbarhet eller miljö eller säkerhet. Återkom till beslutsträdet.