Steg 5: Handlingsplan

Enligt förordningen ska det finnas en handlingsplan för arbetet med klimatanpassning. Finns det en sådan?