Steg 4: Förordning

Lyder din myndighet under förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete? Förordningen anger under 11 § att myndigheten ska ta hänsyn till klimatanpassning i myndighetens upphandlingar i den mån det är möjligt. Gäller detta din myndighet?