Trygghetslarm

Klimatförändringarna kan påverka larm, trygghetslarm och andra typer av säkerhetstjänster.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Trygghetslarm, liksom andra elektroniska produkter, kan påverkas av översvämningar, bränder eller elavbrott exempelvis vid en storm. Det kan ge svåra effekter på enskilda individer och på samhället, då till exempel trygghetslarm eller andra larm inte fungerar som det ska. Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner kan ha mer information om trygghetslarm. Upphandling av larm och larmtjänster är därför ett område där man behöver ta hänsyn till klimatanpassning. Undersök om din upphandling berörs av aspekter om krisberedskap:
Krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt (Upphandlingsmyndigheten) 

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla. Vid upphandling bör beställaren ställa krav på produkter och system som kan fungera även vid extremväderhändelser, till exempel genom att ha ett backupsystem och alternativa energilösningar vid elavbrott.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.