Andra tekniska konsulter

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop av arkitekter och andra miljö- eller tekniska konsulter inom samhällsplanering och fastighet-, bygg- och anläggningsområdena.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Det kan finnas behov av att ta in klimatanpassning i upphandling av andra tekniska konsulttjänster för byggnation av hus och anläggningar, utredning av drift och service av fastigheter. Hur stort behovet är beror på syftet och omfattningen av uppdraget.

Anpassning till ett förändrat klimat kan behöva göras utifrån olika aspekter av byggnaden samt hur och vilka som ska använda byggnaden.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Klimatanpassningsaspekter kan påverka byggnaders inomhusklimat, ventilation och kylbehov. Läs mer i avsnitten: