Konsulter och tjänster

Konsulttjänster tillhandahåller kompetens eller resurser som den upphandlande organisationen själv inte har eller kan ha behov av att komplettera sig med tillfälligt. Det kan finnas behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör olika tjänster inom inköp, upphandling och avrop.

Konsulter inom inköp och upphandling

Med upphandlingskonsulter menas här tjänster som omfattar att driva upphandlingar inom olika kategorier. Med tjänster inom inköp avses andra tjänster så som stöd och utredningar för inköpsanalyser, utveckling av inköpens organisering, strategiskt inköpsarbete, exempelvis inom kategoristyrning, sourcing (inklusive out- eller in-sourcing), stöd inom specifika kategorier så som att arbeta fram strategier för kategorier, med mera. Med stöd inom avrop avses tjänster som handlar om avrop från ramavtal, hantering av en andra konkurrensutsättning, men även läggande av order och beställningar mot leverantörer, med eller utan elektroniskt stöd så som beställningssystem.

Kartlägg inför din upphandling

Svara på frågorna nedan:

 1. Omfattar tjänsten strategiskt inköpsarbete, utveckling av inköpens organisering och kategoristyrning, sourcing (inklusive out eller in sourcing), stöd inom specifika kategorier så som att arbeta fram strategier för kategorier, med mera?
  Ja: Det finns sannolikt behov att ställa krav på konsulten att effekter av ett förändrat klimat ska beaktas, gå till Stor frihetsgrad att utforma uppdragsbeskrivningen
  Nej: gå till nästa fråga, 2.
 2. Omfattar tjänsten att driva upphandlingar inom en eller fler olika kategorier? 
  Ja: Det finns sannolikt behov att ställa krav på konsulten att effekter av ett förändrat klimat ska beaktas, gå till Stor frihetsgrad att utforma uppdragsbeskrivningen.
  Nej: gå till nästa fråga, 3.
 3. Omfattar tjänsten att genomföra avrop och det inkluderar att fastställa uppdragsspecifikationer till andra konsulter eller leverantörer eller entreprenörer?
  Ja: Det finns sannolikt behov att ställa krav på konsulten att effekter av ett förändrat klimat ska beaktas, gå till Stor frihetsgrad att utforma uppdragsbeskrivningen.
  Nej: gå till nästa fråga, 4.
 4. Omfattar tjänsten att genomföra avrop och det inkluderar att fastställa underlag som ska användas vid en andra konkurrensutsättning? 
  Ja: Det finns sannolikt behov att ställa krav på konsulten att effekter av ett förändrat klimat ska beaktas, gå till Begränsningar för uppdragsbeskrivningen.
  Nej: gå till nästa fråga, 5.
 5. Omfattar tjänsten att genomföra avrop och/eller även att lägga order och beställningar mot leverantörer och det går då att påverka något av följande; leverantörens uppdragsspecifikation, de krav och tekniska specifikationer som finnas för de levererade varorna eller tjänsterna, hur villkor för leveranserna utformas?
  Ja: Det finns sannolikt behov att ställa krav på konsulten att effekter av ett förändrat klimat ska beaktas, gå till Begränsningar för uppdragsbeskrivningen.
  Nej: gå till nästa fråga, 6.
 6. Omfattar tjänsten att genomföra avrop och/eller även att lägga order och beställningar mot leverantörer men möjligheterna till att påverka någon av nedanstående punkter är minimala eller går inte att påverka; leverantörens uppdragsspecifikation, de krav och tekniska specifikationer som finnas för de levererade varorna eller tjänsterna, hur villkor för leveranserna utformas?
  Ja: Det stämmer. Det går inte att påverka eller möjligheterna till att påverka är minimala. Då finns sannolikt inte behov att ställa krav på konsulten att effekter av ett förändrat klimat ska beaktas. Här tar beslutsträdet slut. Vi hoppas att det har varit till hjälp.
  Nej: Det stämmer inte. Det går att påverka, gå tillbaka till fråga 5.