Räddningstjänst

Det kan finnas behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör olika typer av räddningstjänster.

Räddningstjänster kan exempelvis beröra patienter och brukare som kan tillhöra grupper som är känsliga för hög värme och som också kan ha svårt att röra sig.

Personal som tar emot samtal och ger råd eller prioriterar insatser i callcenters och på larmcentraler kan komma att hantera samtal från personer i dessa grupper.

Kategorin Räddningstjänst är uppdelat i två underkategorier. Du når dessa genom menyn till vänster.