Kläder och textilier

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Inom kategorin finns bland annat arbetskläder och textilier som sängkläder, mattor, gardiner etcetera. Arbetskläder är viktiga för en god arbetsmiljö. Ett förändrat klimat, med exempelvis långvariga värmeböljor, kan för vissa verksamheter ge upphov till nya behov så som tillgång till svalare arbetskläder. Vid upphandling inom denna kategori bör det tas hänsyn till sådana behov.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Klimatförändringarna med fler extremväderhändelser kan ge störningar hela försörjningskedjan. Det kan röra sig om störningar i tillgången till råvaror, till händelser som medför produktionsstörningar vid tillverkningen, störningar på transporter eller lager. Sådana störningar kan ge större eller mindre konsekvenser för samhället.

För samhällsviktig verksamhet, kan tillgången till vissa arbetskläder som skyddskläder och liknande utrustning vara viktig för att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet. För annan verksamhet kan tillgången till kläder och textilier ha större eller mindre konsekvenser.

Man bör i förarbetet till upphandlingen identifiera eventuella risker för försörjningsstörningar, bland annat utifrån ett förändrat klimat, om upphandlingen görs inom vad som kan anses vara samhällsviktig verksamhet och om inte, vilka andra konsekvenser störningar i försörjningen kan få.

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla

 1. Berörs kläderna eller textiliernas användning av aspekter kring krisberedskap?
  Ja: Se Upphandlingsmyndighetens webbstöd Krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt (Upphandlingsmyndigheten) Gå därefter till Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.
  Nej: Fortsätt till fråga 2 nedan.
 2. Har behovsanalysen tagit hänsyn till hur extremväder påverkar exempelvis arbetsmiljön för brukarna av kläderna eller textilierna?
  Ja: Fortsätt till fråga 3 nedan.
  Nej: Se över behovsanalysen, återvänd därefter hit.
 3. Kan störningar i tillgången få andra konsekvenser verksamheten?
  Ja: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna. Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.
  Nej: Fortsätt till fråga 4 nedan.
 4. Medför eventuella störningar större konsekvenser för verksamheten?
  Störningar medför inga större konsekvenser: Då behövs inga särskilda hänsyn tas till klimatanpassning.
  Störningar medför större konsekvenser: Undersök vilka risker som finns och bestäm hur de ska hanteras inom er organisation, i upphandlingen och av de upphandlade leverantörerna. Du kan ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.