Utrustning och material

Det kan finnas behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör olika typer av utrustning och material.

Klimatförändringarna och extremväder kan på olika vis orsaka störningar i olika delar av försörjningskedjan. För samhällsviktig verksamhet, kan tillgången till förbrukningsmaterial vara viktig för att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet. För annan verksamhet kan tillgången till förbrukningsmaterial ha stora eller mindre konsekvenser. Förändringar i vädermönster, exempelvis fler dagar med mycket varmt väder, kan påverka arbetsmiljön för brukarna av utrustning eller material vilket kan behöva beaktas i utformningen av utrustning och material. Extremväder kan också öka påfrestningen på själva utrustningen vilket i sin tur kan behöva beaktas, exempelvis i form av högre krav på driftprestanda vid höga temperaturer, ökade fukthalter eller nederbörd.

Läs mer i menyn på denna sida.