Tjänster inom omvårdnad

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop av omvårdnadstjänster.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Omvårdnad kan beskrivas som insatser av stöd och hjälp för kortare eller längre tid till personer som på grund av sitt hälsotillstånd inte själva klarar att planera eller genomföra handlingar som hör till deras dagliga liv. Med omvårdnad avser vi här insatser för att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa, minska lidande samt ge möjlighet till en värdig död.

Det kan vara insatser inom hemvården, boenden på kort- eller långtidshem eller annat. Sådana insatser kan vid behov upphandlas.

Olika människor och olika grupper av människor kan vara olika känsliga för variationer i vädret, exempelvis högre temperaturer. Barn, äldre och sjuka liksom människor med olika kroniska tillstånd är ofta känsligare än andra för övertemperaturer (men också för kyla).

Kategorin Tjänster inom omvårdnad är uppdelad i tre underkategorier varav en underkategori har ytterligare områden. Du når dessa genom menyn till vänster.