Fordon, arbetsmaskiner och drivmedel

Det kan finnas behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör fordon, arbetsmaskiner och drivmedel.

Kategorin avser investeringar och leasing, drivmedel, drift och reparationer av fordon och arbetsmaskiner.

Läs mer i menyn på denna sida.