Begränsningar för uppdragsbeskrivningen

Konsulttjänster tillhandahåller kompetens eller resurser som den upphandlande organisationen själv inte har eller kan ha behov av att komplettera sig med tillfälligt. Det kan finnas behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör olika typer av konsulttjänster.

Har du kommit hit så finns sannolikt begränsningar i hur uppdragsbeskrivningen till konsulten kan utformas. Ramavtal eller andra villkor kan begränsa men även ge utrymme för att beakta eller ställa andra krav och villkor än de som redan är fastställda. Undersök om sådana möjligheter finns inom det eller de aktuella avtal som konsulten ska arbete inom.

Utforma uppdragsbeskrivningar så att konsulterna inhämtar rätt underlag för arbetet.

Behövs särskild komptenens för klimatanpassningsaspekterna? Säkerställ att rätt kompetens efterfrågas.

Du kan ta ytterligare hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning för att bedöma behovet av klimatanpassning.