Callcenters och larmcentraler

Det kan finnas behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör olika typer av räddningstjänster.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Personal som tar emot samtal och ger råd eller prioriterar insatser i callcenters och på larmcentraler kan komma att hantera samtal från personer som kan tillhöra grupper som är känsliga för hög värme och som också kan ha svårt att röra sig.

Personalen kan då ha behov av viss utbildning för att kunna veta vilka som är riskgrupper, hur symptom på att en person inte kan hantera värmen ser ut och vilka åtgärder som bör vidtas vid en värmebölja.

Vid tillfällen med skyfall kan det eventuellt finnas behov av viss utbildning för att kunna veta vilka som är riskgrupper avseende att mycket vatten på marken kan utgöra ett allvarligt hinder för personer med minskad förmåga att röra sig.

Undersök om din upphandling berörs av aspekter om krisberedskap:
Krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt (Upphandlingsmyndigheten) 

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla: Vid upphandlingen kan kompetenskrav ställas, eller så kan det ingå i avtalet att den upphandlade leverantörens personal ska delta i en utbildning som tar upp risker med ett förändrat klimat, exempelvis värmeböljor och skyfall.

Du kan också ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.