Färdtjänst och andra särskilda persontransporter

Färdtjänst och andra särskilda persontransporter hanterar persontransporter för brukare som kan tillhöra grupper som är känsliga för hög värme och som också kan ha svårt att röra sig.

Av färdtjänstpersonal eller personal för andra särskilda persontransporter kan det eventuellt krävas viss utbildning för att kunna veta vilka som är riskgrupper, hur symptom på att en person inte kan hantera värmen ser ut och vilka åtgärder som bör vidtas vid en värmebölja. Det kan eventuellt krävas viss utbildning för att förstå att brukare inte ska lämnas ute i sol och värmen utan kan behöva ledsagas in i skugga eller svalare miljöer. Det kan eventuellt behövas drickbar vätska i fordonet för sådana tillfällen.

Vid tillfällen med skyfall kan det eventuellt finnas behov av att personalen ledsagar brukare till skydd eftersom mycket vatten på marken kan utgöra ett allvarligt hinder för brukare med minskad förmåga att röra sig.

Läs mer:
Särskilda persontransporter (SKR)

Undersök om din upphandling berörs av aspekter om krisberedskap: 
Krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt (Upphandlingsmyndigheten)

I inköpsprocessen; upphandla: Vid upphandlingen kan kompetenskrav ställas, eller så kan det ingå i avtalet att den upphandlade leverantörens personal ska delta i en utbildning som tar upp risker med ett förändrat klimat, exempelvis värmeböljor och skyfall. Det kan behövas krav på att fordonen har kylning av ventilationen i fordonen.

Särskilda avtalsvillkor kan behövas för att säkerställa att fordonen har tillgång till dryck samt att även förare har möjlighet till dryck och svala utrymmen vid dagar med hög värme.

Du kan också ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter i denna vägledning.